بنام خدا

 

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 

عنوان:

«زندگی و مبارزات سیاسی سیّد محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی»

 

 

 

چکیده:

 

رشته تحصیلی: تاریخ انقلاب اسلامی
عنوان پایان نامه: زندگی و مبارزات سید محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی
پژوهش حاضر با عنوان «زندگی و مبارزات سید محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی» در پاسخ به این پرسش است که این شخصیت در فرایند مبارزات امام خمینی چه نقش و جایگاهی برعهده داشته است؟

بر این اساس، فعالیت­های مبارزاتی حجت الاسلام و المسلمین دعایی علیه رژیم پهلوی،  با استفاده از روش توصیفی و بهره­گیری از نشریات، کتابهای حاوی اسناد، منابع کتابخانه­ای و مصاحبه،  مورد مطالعه قرار گرفت و پس از مقایسه داده­ها، در نهایت این نتیجه حاصل شد که سیّد محمود دعایی از سال ۱۳۴۲ در مبارزات و حرکت سیاسی علیه رژیم پهلوی حضور جدی داشته و پس از استقرار در عراق از یاران بسیار نزدیک امام خمینی بوده است. او نقش مهمی در مبارزات رهبر انقلاب برعهده داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای خط سیاسی امام خمینی مسئولیت­های سیاسی و فرهنگی مهمی از جمله نمایندگی مجلس و مدیریت مؤسسه اطلاعات را عهده دار بوده و پس از ارتحال امام نیز خود را وقف آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی کرده است.

 

 

واژه­های کلیدی: سید محمود دعایی، انقلاب اسلامی، امام خمینی، سید مصطفی خمینی، رادیوی صدای نهضت روحانیت

 

المرحله الدراسیه: الماجستیر
الفرع الدراسی: تاریخ الثوره الاسلامیه
عنوان الرساله: الحیاه و المبارزات السید المحمود دعایی و تأثیرهُ فی النصرهِ الثوره الإسلامیهl
التحقیق الحاضر مع العنوان«المعیشه و المبارزات السید المحمود دعایی و تأثیرهُ فی النصره الثورهِ الإسلامیه» یجتهد أن یُجیبَ هذا السئوال: ما هو الدور و المکان هذه الشخصیّه فی عملیه مبارزات الإمام الخمینی(ره)

علی هذا الاساس، یَبحَثُ حول المبارزات الحجه الإسلام دعایی ضدَّ النظام الحکم البهلوی علی سبیل التّوصیف و استخدام المجلات و الکتب تحتوی علی الوثائق و مصادر المکتبه و المقابله و بعد المقارنه المعلومات، فی النهایه یَحصلُ هذه النتیجه بأنَّ سید المحمود دعایی شارَکَ فی مبارزات و التحرّک السیاسی من سنه ۱۳۴۲ ه.ش ضد النظام الحکم البهلوی مشارکه فعّاله. فکان من الأصدقاء المقرب الإمام خمینی (ره) بعد الإقامه فی العراق. و أسهم دوراً هامّاً فی مبارزات القائد الثوره و تحمَّل مسئولیّات السیاسیه و الثَّقافیّه من جمله: عضویهُ فی البرلمان و معهد الإداره المعلومات بعد النصره الثوره الإسلامیه فی سیاق خط السیاسی الإمام خمینی(ره) و بعد الموت الإمام (ره) یُخَصَّصُ نفسه لِأهداف الموسس الجمهوری الاسلامی

اللغات الرئیسه: السید المحمود دعایی، الثوره الاسلامیه، الامام الخمینی، السید المصطفی خمینی، رادیو صوت حرکه رجال الدینType text or a website address or translate a document.Cancel

 

 

فهرست اجمالی                                           صفحه

مدخل: طرح مسأله،پرسش اصلی و فرعی، مدعای اصلی ……………………………………..    ۶

بخش اول: شرح حال سیّد محمود دعایی تا پیوستن به نهضت امام خمینی (س)

(۱۳۲۰-۱۳۴۲ش)……………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل اول: ولادت و زندگی در کرمان………………………………………………………………..۱۴

فصل دوم: فعالیتهای سیاسی در کرمان……………………………………………………………….۱۹

 

بخش دوم : فعالیت های سیاسی دعایی در ایران تا خروج از کشور

(۱۳۴۲ـ ۱۳۴۵)………………………………………………………………………………………………… ۲۵

فصل اول: سفر به قم………………………………………………………………………………………۲۷

فصل دوم: فعالیت های سیاسی در قم……………………………………………………………….۲۹

 

بخش سوم: تداوم مبارزات سیاسی دعایی در خارج از کشور…………………………………..۴۲

فصل اول : فعالیت های سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در عراق…………………….۴۴

فصل دوم: تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور( اعضا، اساسنامه)……………. ۶۳

فصل سوم: فعالیت های سیاسی دعایی در عراق…………………………………………۶۸

فصل چهارم :فعالیتهای دعایی در سایر کشورها………………………………………….۸۶

فصل پنجم:رویدادهای سال ۵۷ و نقش دعایی…………………………………………..۹۲

 

بخش چهارم: فعالیتهای سیاسی و فرهنگی دعایی بعد از انقلاب اسلامی…………………..۱۰۰

فصل اول: سفارت ایران در عراق………………………………………………………………..۱۰۱

فصل دوم: نمایندگی مجلس شورای اسلامی…………………………………………………۱۰۸

فصل سوم: مدیریت مؤسسه اطلاعات………………………………………………………….۱۳۳

 

بخش پنجم: دیدگاهها و نظرات………………………………………………………………………….۱۴۶

فصل اول: دیدگاههای سیاسی …………………………………………………………………..۱۴۸

فصل دوم:  مشی فرهنگی……………………………………………………………………….. ۱۵۱

فصل سوم: اهمیت خاطرات دعایی در تاریخ انقلاب اسلامی…………………………۱۵۴

 

 

 

 

فهرست مندرجات

صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۱

کلیات پژوهش:………………………………………………………………………………………….۶

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………۷

پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………۷

پرسش های فرعی……………………………………………………………………………………….۷

مفروضات………………………………………………………………………………………………….۸

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………۸

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………….۹

اهمیت،فایده و هدف پژوهش………………………………………………………………………..۹

شیوه گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….۹

سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۰

معرفی و نقد مراجع محوری…………………………………………………………………………۱۱

قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۱

 

بخش اول: شرح­حال سیّدمحموددعایی­تاپیوستن

به نهضت­امام­خمینی (س)(۱۳۲۰ـ۱۳۴۲)…………………………………………………….۱۲

فصل اول: ولادت وزندگی در کرمان………………………………………………………….۱۴

گفتاراول ـ  خانواده ـ ازدواج……………………………………………………………۱۴

فصل دوم: فعالیتهای سیاسی در کرمان……………………………………………………. …۱۹

گفتاراول ـ دوران کودکی، دوستان و استادان دعایی …………………………….۱۹

گفتاردوم ـ تحصیل در کرمان و حوزه علمیه کرمان……………………………..۲۱

گفتارسوم ـ آغاز مبارزه علیه رژیم، و نحوه پخش

اعلامیه در کرمان…………………………………………………..۲۲

 

 

بخش دوم : فعالیت های سیاسی دعایی در ایران

تا خروج از کشور(۱۳۴۲ـ ۱۳۴۶) ……………………………………………………..۲۵

فصل اول: سفر به قم ………………………………………………………………………..۲۷

گفتار اول ـ استادان و آشنایی با آقا مصطفی خمینی

ودیدار با امام خمینی………………………………………..۲۷

فصل دوم: فعالیت های سیاسی در قم…………………………………………………..۲۹

گفتاراول: همکاری با نشریه بعثت……………………………………………………..۲۹

گفتار دوم:گرایش حاکم بر نشریه بعثت…………………………………………….۳۱

گفتارسوم: همکاری با سایر طلاب مبارز و اعتراض به دستگیری (۱۳۴۲)

و تبعید امام خمینی (۱۳۴۳)………………………………………………………….۳۶

گفتارچهارم: خروج از ایران…………………………………………………………..۳۹

بخش سوم: زندگی وتداوم مبارزات دعایی درخارج از کشور…………………………..۴۲

فصل اول : فعالیت های  سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در عراق……………….. ۴۴

گفتار اول ـ نحوه و چگونگی ورود دعایی به نجف……………………….. ۴۴

گفتاردوم ـ فضای حاکم بر نجف و مواجهه حوزه نجف با امام خمینی

و فعالان سیاسی ایران……………………………………………………..۴۵

گفتارسوم ـ دولت عراق و گروههای سیاسی مخالف رژیم پهلوی…………۴۸

گفتارچهارم ـ تیمور بختیار………………………………………………………….۵۰

گفتارپنجم ـ سازمان مجاهدین خلق……………………………………………..۵۲

گفتارششم: عدم تأیید سازمان مجاهدین خلق از سوی امام……………………….۵۹

فصل دوم: تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور (اعضا، اساسنامه)…………….۶۳

گفتار اول: همکاری دعایی با تشکل روحانیون مبارز………………………..۶۳

           گفتار دوم: اختلاف تشکیلاتی بین اعضاء……………………………………….۶۶

فصل سوم: فعالیتهای سیاسی دعایی درعراق…………………………………………۶۸

گفتار اول: رادیو بغداد و صدای نهضت روحانیت………………………….۶۸

گفتار دوم : همکاری با سازمان مجاهدین خلق …………………………….۷۵

گفتارسوم: درگذشت مشکوک حاج آقا مصطفی…………………………..۸۰

           گفتارچهارم:  نحوه ارتباط دعایی با دولت عراق………………………….. ۸۴

گفتار پنجم: شرکت در اعتصاب غذا در بغداد………………………………۸۵

فصل چهارم: فعالیتهای دعایی در سایر کشورها………………………………………….۸۶

گفتاراول: فعالیت در سوریه وپایگاه الفتح………………………………………۸۶

گفتاردوم : شرکت در مراسم تدفین دکتر شریعتی در سوریه………………..۸۸

گفتارسوم: شرکت در اعتصاب غذا در پاریس…………………………………..۹۰

فصل پنجم: رویدادهای سال انقلاب و نقش دعایی……………………………………. ۹۲

گفتار اول: ایجاد محدودیت برای امام خمینی…………………………………….۹۲

گفتاردوم: فعالیت در کویت………………………………………………………….۹۵

گفتار سوم: خروج امام از عراق و مهاجرت به پاریس…………………………۹۶

گفتارچهارم: سفر دعایی به پاریس و حضور در پرواز انقلاب………………۹۸

 

بخش چهارم: فعالیت های سیاسی و فرهنگی دعایی

بعد از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………۱۰۰

فصل اول ـ سفارت ایران در عراق………………………………………………..۱۰۱

گفتاراول: ارتباط با سازمان های مجاهد عراقی……………………………۱۰۴

گفتاردوم: جنگ تحمیلی عراق و بازگشت به ایران……………………..۱۰۵

فصل دوم: نمایندگی مجلس شورای اسلامی……………………………………۱۰۸

گفتاراول: مجلس شورای اسلامی در شش دوره……………………………۱۰۹

گفتاردوم: دعایی و شش دوره مجلس شورای اسلامی…………………..۱۱۶

گفتارسوم: نقدی بر عملکرد دعایی در مجلس……………………………..۱۱۸

گفتار چهارم: نطق دعایی در پاسخ به شبهات مطرح شده

نسبت به وی…………………………………………………………………۱۲۰

گفتار پنجم: عملکرد دعایی در مجلس شورای اسلامی…………………..۱۲۲

          گفتار ششم: شرکت در اجلاس بین المجالس هاوانا………………………۱۲۲

گفتارهفتم: کنفرانس بین المجالس رم ………………………………………….۱۲۷

 

فصل سوم ـ مدیریت مؤسسه اطلاعات………………………………………………..۱۳۱

گفتاراول: توقیف روزنامه اطلاعات…………………………………………………..۱۳۹

گفتار دوم: ارتباط با گروههای ملی ـ مذهبی………………………………………۱۴۲

بخش پنجم: دیدگاهها و نظرات……………………………………………………………..۱۴۴

فصل اول:دیدگاههای سیاسی…………………………………………………………..۱۴۶

فصل دوم: مشی فرهنگی…………………………………………………………………۱۴۹

فصل سوم: اهمیت خاطرات دعایی در تاریخ نگاری

انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………… ۱۵۲

گفتار اول: اهمیت اطلاعات و مطالب دعایی در شناخت بیشتر

و بهتر جریانهای­مبارز…………………………………………………………. ۱۵۲

گفتار دوم: اهمیت خاطرات دعایی در شناخت بیشتر

و بهتر امام خمینی……………………………………………………………….۱۵۴

گفتار سوم: اهمیت خاطرات دعایی در

شناخت مبارزان اسلامی…………………………………………………… ۱۵۷

نتیجه………………………………………………………………………………………………۱۷۲

فهرست مراجع…………………………………………………………………………………۱۷۴

ضمائم……………………………………………………………………………………………۱۸۵

 

مقدمه:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون تلاش افراد زیادی است که در سخت ترین شرایط مبارزه با یقین و امیدواری به راه آینده به ایثار و تکاپو پرداختند. در این بین، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی از شمار مبارزینی است که با وجود محدودیت­های ساواک، علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد وی همچنین پس از پیروزی انقلاب در حوزه های مختلف از جمله مسئولیت سفارت ایران در عراق، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدیریت مؤسسه اطلاعات فعالیت داشته و هم اکنون سرپرستی این مؤسسه را بر عهده دارد. با این وجود نقش این شخصیت در لابه لای جریان­های سیاسی کم رنگ مانده است. با توجه به این مقدمات در بررسی زندگانی سید محمود دعایی سعی بر آن بوده تا تکاپو و تحول فکری و سیاسی وی را در پیوند با زمان و مکان مورد بررسی قرار داده شود. لازم به یادآوری است که به دلیل پیچیده شدن محدوده فعالیت­های جمعی و زندگی فردی تفکیک این دو از نظر روشی کار دشواری است، مثلاً عضویت یک فرد در یک تشکل مبارزاتی از جمله این موارد می­باشد. چرا که معمولاً تصمیمات به صورت جمعی گرفته می­شود و به دلیل محدودیت دسترسی به منابع و اسناد مربوط به صحبت­ها و دیدگاه­های اشخاص نمی­توان نقش فرد را تعیین نمود. یک شخص ممکن است درتشکل روحانیون مبارز به موضوعی رأی منفی داده باشد اما از آنجا که مبنا بر اکثریت است و حال اگر فرد، مصاحبه­ یا انتقادی به روند طرح موضوع نداشته باشد بررسی دقیق موضع آن شخص مشکل خواهد بود این مسأله در مورد دعایی و سایر شخصیت­ها صدق می کند. از طرف دیگر در مسیر پژوهش برای مستند شدن کار از اسناد استفاده شد. آوردن اسناد در بسیاری از موارد ضروری بود از اسناد مندرج درکتاب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» و مجموعه کتاب های » سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک»» قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ساواک « و کتاب های اسنادی دیگراستفاده شد. شایان ذکر است که در روند انجام تحقیق، موانعی نیز به وجود آمد، در گام اول با مراجعه به کتاب­های تاریخ معاصر ایران، فقط به مطالب تکراری در مورد نقش دعایی اشاره شده بود به همین دلیل گردآوری داده ها به مدت شش ماه طول کشید. بدون شک پژوهش درباره زندگی­نامه سیاسی دعایی، به دلیل تازه بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است البته در این حوزه یادنامه­ای که گوشه­ای از خاطرات وی است توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به صورت سؤال و پاسخ انتشار یافته است، استفاده از این منبع به تنهایی نمی­تواند در پایان نامه کارساز باشد به همین دلیل برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از طریق مراکز و سازمانها و ارگانهای دیگر( مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو حوزه هنری، و آرشیو کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آرشیو کتابخانه وزارت امور خارجه، مطالعات تاریخ معاصر، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و استفاده از لوح مشروح مذاکرات مجلس ونشریه­ها و روزنامه ها و…) اقدام شد.

در اینجا برخود لازم می­دانم که از تمامی بزرگواران همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی­پور و…. که لطف نموده و وقت ارزشمند خود را برای انجام مصاحبه به نگارنده اختصاص دادند قدردانی نمایم.

طولانی شدن مدت نگارش پژوهش حاضر تا حدود زیادی به جهت هماهنگی برای انجام مصاحبه با شخصیت­های نامبرده بوده است. البته لازم به یادآوری است که به دلیل بیماری و کهولت سن، بعضی از افراد همچون آقای احمد نفری و فوت بعضی از افراد که مرتبط با موضوع پایان نامه همچون اسماعیل فردوسی پور وخاتم یزدی امکان مصاحبه با آنها نبود و بعضی از افرادی مثل سیدحمید روحانی و سیدباقرموسوی و سیف­الله­قاسم­پور با وجود پیگیری­های صورت گرفته حاضر به مصاحبه نشدند. همچنین با پیگیری از طریق دکترفاطمه­طباطبایی برای مصاحبه با دکتر صادق طباطبایی، به توصیه وی، چندین بار از طریق ایمیل و پیامک حاضر به مصاحبه نشد. مصاحبه­ با بزرگوارانی همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی پور به واسطه­ی تلاش­های دکتر بصیرت منش و آیت الله عباسعلی روحانی محقق شد.

لازم به توضیح است در این پژوهش سعی نگارنده بر آن بوده است تا از به کار بردن القابی چون حجت الاسلام و…خوداری نماید فقط در مورد برخی از مراجع به دلیل اشتهار آنها این القاب به کار رفته است.

ضمن اذعان به کاستی های این اثر امید است در فرصت مناسب کمبودهای کار پژوهشی بر طرف گردد.

درپایان از استادان محترم گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی که در طول دوران تحصیل سعادت شاگردی و تلمذ از محضر آن­ها را داشته­ام به ویژه جناب آقای دکتر حمید بصیرت منش که از همان ابتدای تصویب موضوع، از راهنمایی ایشان بهره گرفته­ام و از مشوّقان اصلی اینجانب در انتخاب موضوع پایان نامه بودند، با دقت نظری که به این پژوهش داشتند، در تدوین و نگارش، مرا یاری رساندند، نهایت تشکر را دارم. از جناب آقای دکترمحسن بهشتی سرشت که زحمت مشاوره بر دوش ایشان بوده مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز می نمایم. سپاس دیگر خود را به پاس زحمت­های رئیس پژوهشکده امام خمینی(س) آیت الله عباسعلی روحانی با فراهم آوردن چند مصاحبه، از جمله مصاحبه با آقای دعایی، ابراز می­نمایم. در اولین نشست با دعایی در پژوهشکده امام خمینی(س)، آیت الله عباسعلی روحانی، دکتر بصیرت منش ودکتر رجایی حضورداشتند. جلسه­ی­دوم با آمدن دعایی به پژوهشکده، با حضور آیت الله عباسعلی­روحانی رئیس پژوهشکده، و دکتر بصیرت منش، چند سند را، در اختیار نگارنده قرار داد. همچنین سپاس خود را به پاس زحمت مسئولان کتابخانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی (بخصوص از آقای جواد کامور از پژوهشگران حوزه هنری، نهایت همکاری را با اینجانب داشتند) و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیم می نمایم.

برای پاسخگویی به بعضی از ابهامات، با آقای دعایی و چند تن از همفکران و دوستان وی مصاحبه هایی صورت گرفت و سؤالهایی به این شرح مطرح گردید:(با این تذکر که از درون این سؤال­ها، سؤال­های جزیی تری در حین مصاحبه مورد توجه بوده است)

– دوستان دعایی در کرمان چه کسانی بودند؟

– استادان دعایی در کرمان و قم و نجف چه کسانی بودند؟

– قضیه آتش زدن طاق نصرت در کرمان چه بود؟

– درکرمان چه چیزی باعث بازداشت دعایی شد؟

– او چگونه به گروه مبارزین قم پیوست؟

– چه زمانی با حاج مصطفی آشنا شد؟

– چرا دست اندرکاران نشریه بعثت با اسم مستعار فعالیت می کردند؟

– نشریه بعثت هر چند وقت یک بار منتشر می شد؟

– اعلامیه ها را چگونه توزیع می کردند؟

– دعایی با گروههای ملی ـ مذهبی چه ارتباطی داشت؟

– در بحثهای آیت الله طالقانی و مسجد هدایت شرکت داشت؟

– از چه زمانی دعایی با مهندس بازرگان کی آشنا شد؟

– اولین باری که دعایی وارد نجف شد به کجا رفت؟

– اوضاع نجف از نظر سیاسی چگونه بود و چرا نجفی ها با فعالیت­های مبارزاتی یاران امام خمینی مخالف بودند؟

– مخالفان امام چه اتهاماتی به یاران ایشان می زدند؟

 – چرا آقایان خویی و شاهرودی مخالف فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران بودند؟

– ارتباط سیّد محمد روحانی با امام خمینی چگونه بود؟

 – تشکل روحانیون خارج از کشور به پیشنهاد چه کسی به وجود آمد؟

– اعضای روحانیون مبارز چه ارتباطی با هم و با گروههای دیگر داشتند؟

– کارهای سیاسی این گروه ۲۲ نفری چه بود؟

– آیا کلیه فعالیت­های اعضا با اطلاع این تشکل صورت می گرفت؟

– آیا حضور دعایی در اعتصاب­ها با هماهنگی این تشکل و شخص امام خمینی بود؟

– اطرافیان امام در نجف بیشتر از چه طیفهایی بودند؟

– چرا در وسایل مسافرینی که به نجف می آمدند بدون اطلاع آنان اعلامیه می­گذاشتند؟

 – دعایی چطور با حزب بعث ارتباط پیدا کرد؟

– مواضع امام راجع به دکتر شریعتی و امام موسی صدر چگونه بود؟ چرا گروهی از یاران امام در نجف با این دو نفر مخالف بودند؟

 – همکاری دعایی با سازمان مجاهدین خلق با جزئیات بیشتری توضیح داده شود؟ چه خدماتی به سازمان مجاهدین خلق (قبل از التقاط سازمان )صورت گرفته؟

 – فعالیت دعایی در رادیو نهضت روحانیت به چه صورتی بود؟

 – آیا امام برای ایجاد رادیو در کار انجام شده قرار نگرفت؟

– چه کسانی با این رادیو همکاری داشتند؟

– درس ولایت فقیه امام توسط چه کسی در رادیو پخش می شد؟

 – چه کسی و چگونه نوارهای درس حکومت اسلامی را در رادیو بغداد پخش می کرد؟

– دعایی چگونه با تیمور بختیار آشنا شد؟

– آقای صادق طباطبایی در خاطراتش آورده که سال ۴۹ سفری را به نجف داشته و در خانه شیخ حسن کروبی و آقایانی مثل محتشمی، سجادی، و زیارتی آنجا بودند، آقای دعایی مرا به آن جلسه رساند ولی خود، داخل نشد و در آن جلسه شرکت نکرد. چه دلیل خاصی داشت، که شرکت نمی­کرد؟

– سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی ج ۳، گفته است: دعایی به این دلیل رادیو نهضت روحانیت را ایجاد کرد که بعثی ها برای سرپوشیده داشتن ماهیت ضد اسلامی خود از آن بهره ببرند و از طرفی تبلیغی برای سازمان مجاهدین خلق باشد. علت بدبینی او نسبت به این مسأله چیست؟

– بعد از قرار داد الجزایر وضعیت یاران امام خمینی و فعالیت­های مبارزاتی و رادیو چگونه بود؟

– بعد از انقلاب اسلامی دعایی در چه تاریخی به عنوان  سفیر ایران به عراق رفت؟ اقدامات او در این مسؤلیت چه بود؟

– عامل یا عواملی که باعث جنگ تحمیلی علیه ملت ایران شد چه بود؟

– فعالیت دعایی در مسؤلیت نمایندگی مجلس چه بود؟

– فعالیت ایشان در مجمع روحانیت مبارز چگونه بود؟ علت تضعیف این نهاد چه بود؟

– فعالیت دعایی در روزنامه اطلاعات از چه زمانی شروع شد؟

– حکمی که امام برای اداره روزنامه به دعایی دادند چه بود؟

– چه اقدامات مهمی در اداره مؤسسه اطلاعات صورت گرفت؟

– علت آزردگی امام از روزنامه اطلاعات چه بود؟

– آیا دعایی احتمال حمله عراق را به اطلاع امام خمینی رسانده بود؟

–  چگونگی خاطرات دعایی، از امام، مبارزین و …  

ـ چه دیدگاه سیاسی و مشی فرهنگی دارد؟

 

 

 

 

کلیات پژوهش

 

 بیان مسأله:

علل و عوامل متعددی در به ظهور رسیدن انقلاب اسلامی ایران، مؤثر بوده است.روحانیت و طلاب نیز نقش بسیار مهمی در همین رابطه داشتند. گذشته از رهبری­های هوشمندانه و مدبرانه امام خمینی (ره)، نقش پیروان نزدیک به ایشان و تأثیر آنها در روند انقلاب در خور توجه است. یکی ازروحانیون فعالی که در ایام تبعید امام خمینی درنجف در حلقه نزدیکترین یاران ایشان قرار داشت.سید محمود دعایی است. دعایی در جریان مبارزات سیاسی خارج از کشور نقش مهمی داشت و با تشکل روحانیت مبارز در عراق همکاری می­کرد. او گاه نمایندگی امام خمینی را با مسئولین عالی رتبه عراقی برعهده داشت لذا……….

 

12000 تومان – خرید