بنام خدا 

عنوان

قرآن کریم چگونه از دلالات استعاری برای بیان در مفاهیم دینی بهره گرفته است

 

 

 • مقدمه

قرآن که معنای لغوی آن عبارت است از خواندن و یا خبر به مصحف شریف تعبیر شده است این کتاب نه یک کتاب علوم تجربی، نه تاریخ، نه کلام، نه فلسفه و عرفان و نه حتی کتاب احکام و اخلاق است و در عین حال جامع همه­ی آنهاست.

قرآن اولین کتاب وکلام الهی است که مستقیماً در آن با بشر گفتگو شده که در کتب سابق مختص نبی و رسول خدا بود و از اسرار و رموزی سخن می­گفت که تعبیر و تفسیر آن برای عموم فقط از طریق بیان پیامبران و سیره­ی عملی­اشان قابل درک بود مانند رفتار توحیدی نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم صلواه الله.

امّا در قرآن اتّفاقی افتاد که به بلوغ عقلی و تکامل فکری بشر مشروعیت آسمانی بخشید. قرآن در جلوه­ی فرقانی خود معیار سنجشی به انسان داد تا خدای خویش را نزدیک­تر از رگ گردن درک کند[۱] و بتواند به میزان عبودیت خویش پی ببرد.

در این میان لازمه­ی بهره­وری هر چه بیشتر از این اقیانوس بی­انتها ، شناخت و معرفت هر چه بیشتر است، شناخت و معرفتی که امیدمان به جنبه­ی عملی آن است تا در سیر تکامل خویش دقیق و سریع قدم برداریم. « و سارعو الی مغفره من ربّکم[۲]» استفاده از علوم ادبی برای درک بهتر از مفاهیم قرآنی به ما نه تنها سرعت درک مطلب بلکه در رسیدن به درک صحیح کمک می­کند.

بحث دلالات استعاری در آیات قرآن که موضوع پایان نامه می­باشد همان استفاده از یکی از شاخه­های علوم بلاغی ، برای درک بهتر مفاهیم قرآن کریم است.

 

 

 • بیان مسئله

استعاره یکی از راه های بیان مقصود متکلم به مخاطبین است که در انتقال مفاهیم ذهنی بسیار موثر است. از آنجا که قرآن کریم در مواضع متعدد از انواع استعارات استفاده کرده است و در هر مورد غرض یا اغراض خاصی اراده شده است فهم دقیق آنها نیاز به آشنایی با انواع دلالت های استعاری دارد . دشواری این علم بر دانشمندان و صاحب نظران پوشیده نیست و این پایان نامه در صدد آن است که ضمن معرفی انواع دلالات استعاری ، مصادیق قابل ملاحظه ای از آیات قرآنی را به شکل دقیق و از جنبه های متفاوت بررسی نماید تا بدین وسیله گامی موثر در فهم بهتر و تفسیر کامل تر آیات قرآنی برداشته شود.

زمخشری درمقدمه ی تفسیرکشاف خویش درباره ی اهمیت دوعلم معانی وبیان می نویسد :

“… عالم علم کلام اگردرصناعت کلام برهمه ی اهل دنیا چیره شود وحافظ قصص ومسائل تاریخی حتی اگرازابن القریه حافظ تر باشد… ودانشمند نحودان اگر درعلم نحو از سیبویه داناتر باشد… هیچ یک نمی توانند به کنه آیات قرآنی پی ببرند، مگر اینکه در دوعلمی که مختص به قرآن است تبحر پیدا کنند، وآن دو علم  ، معانی و بیان است”.

 • ۳ – پرسش تحقیق

قرآن کریم چگونه از دلالات استعاری برای بیان در مفاهیم دینی بهره گرفته است؟

 • ۴ – فرضیه

قرآن کریم دلالات استعاری را به مناسبت های مختلف به کار گرفته است و اغراض خاصی در هر مورد اراده شده است.

 • ۵ – اهداف تحقیق
 • خواننده این پایان نامه توان تشخیص دلالات استعاری درمتون مختلف را می یابد.
 • با مطالعه این پایان نامه قدرت به کارگیری دلالات استعاری در موارد مناسب برای خواننده ایجاد می شود.
 • از آن جا که علوم بلاغی خصوصاً مبحث استعاره ، تاثیر مستقیمی در فهم آیات قرآن و تفاسیر دارد انجام این تحقیق بسیار ضروری به نظر می رسد.
 • ۶ – پیشینه تحقیق

پایان نامه هایی که در این موضوع یا نزدیک به این موضوع بحث کرده اند عبارتند از :

 • جلوه های بلاغی در نهج البلاغه ، رساله ی دکترا آقای محمدخاقانی
 • استعاره مکنیه و مرشحه در نهج البلاغه ، رساله کارشناسی ارشد آقای ابوالحسن امین مقدسی
 • ۷ – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

ظرافت های دلالات استعاری در قرآن کریم ، به این شکل که در این پایان نامه کار شده دیده نشده ، به همین جهت این پایان نامه می تواند  فتح بابی برای پژوهشگران دیگر باشد تا در تمام اجزاء و سور قرآن کریم این تحقیق را به شکل مبسوط ادامه دهند……………………………

 

12000 تومان – خرید