دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

 

عنوان :

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده———————————————————— ۱

مقدمه   ———————————————————–  ۲

بیان مسأله———————————————————- ۳

فصل اول:کلیات—————————————————— ۵

گفتار اول: ازدواج—————————————————– ۶

گفتار دوم: اسلام—————————————————– ۱۰

گفتار سوم: یهود—————————————————– ۱۱

فصل دوم: ازدواج—————————————————- ۱۷

گفتار اول:۲-۱- اهمیت ازدواج در اسلام———————————— ۱۸

گفتار دوم:۲-۲- اهمیت ازدواج در یهود———————————— ۲۷

۲-۲-۱- معنای ازدواج در آیین یهود————————————– ۲۷

۲-۲-۲- شرایط ازدواج در یهود—————————————– ۲۸

۲-۲-۳- مراسم واقعی ازدواج——————————————- ۲۹

۲-۲-۴- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحود——————————- ۳۰

گفتار سوم: انواع ازدواج در اسلام—————————————– ۳۴

فصل سوم: ازدواج های ممنوع در اسلام———————————— ۳۷

۳-۱- ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب——————————— ۳۸

۳-۲- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان——————————— ۴۳

۳-۳- ازدواج با زنان مطلقه——————————————— ۵۲

۳-۴- تحریم ازدواج با محارم——————————————- ۵۴

۳-۵- در بیان موانع نکاح———————————————- ۶۶

۳-۶- زن هایی که ازدواج با آنها حرام است——————————— ۷۳

۳-۷- درخواست ازدواج چه کسانی را باید رد کرد؟————————— ۷۴

۳-۸- -طبقاتی از خوبشاوندان که ازدواج میان آنها جایز نیست——————– ۸۱

۳-۹- ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عدّه—————————— ۹۰

۳-۹-۱- عده—————————————————— ۹۰

۳-۹-۲- کتاب—————————————————– ۹۱

۳-۹-۳- روایات—————————————————- ۹۱

۳-۹-۴- اجماع—————————————————– ۹۵

۳-۹-۵- قیاس اولویت———————————————— ۹۶

۳-۱۰- موانع ازدواج در قرآن کریم————————————— ۱۰۶

۳-۱۱- علت ممنوعیت ازدواج دائم با اهل کتاب—————————– ۱۱۲

۳-۱۲- عکس العمل ائمه اطهار (ع) درباره نکاح ایرانیان با محارم—————– ۱۱۵

۳-۱۳- شرایط تحریم ازدواج با زانی و زانیه——————————– ۱۱۷

۳-۱۴- تأثیر کفر و ارتداد بر محرمیت زن و شوهر—————————- ۱۲۳

فصل چهارم: ازدواج های ممنوع در یهود———————————– ۱۲۶

۴-۱- ازدواج با غیر هم کیش در آئین یهود——————————— ۱۲۷

۴-۲-  ازدواج با مرتدان در آئین یهود————————————- ۱۳۲

۴-۲-۱-  ازدواج با مرتدان در سِفر خروج———————————- ۱۳۲

۴-۲-۲- ازدواج با مرتدان در سِفر تثتیه———————————— ۱۳۳

۴-۳- منع ازدواج با غیر یهود——————————————- ۱۳۴

۴-۴- ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در آئین یهود—————————– ۱۳۷

۴-۵- ازدواج های ممنوع در آئین یهود———————————— ۱۳۸

۴-۶- سه نوع ازدواج ممنوع در آئین یهود———————————- ۱۳۹

۴-۷- ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود—————————- ۱۴۲

۴-۸- جدایی از زنان غیر یهودی—————————————- ۱۴۵

۴-۹- هشدار در مورد زنا——————————————— ۱۴۷

۴-۱۰- زنان و اعمال قبیح در یهود————————————— ۱۴۸

فصل پنجم: مقایسه ممنوعیت ازدواج در اسلام و یهود————————– ۱۵۲

گفتار اول: شباهت ها————————————————- ۱۵۲

الف: ازدواج در بیگانگان———————————————- ۱۵۲

ب: ازدواج با محارم————————————————– ۱۵۵

گفتار دوم: تفاوت ها————————————————- ۱۵۷

الف: ممنوعیت ازدواج با مرتدان—————————————– ۱۵۷

ب: ممنوعیت ازدواج با غیر همکیشان————————————- ۱۶۲

نتیجه گیری:——————————————————- ۱۶۳

منابع و مأخذ—————————————————— ۱۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

نهاد ازدواج به عنوان یکی از ضروری ترین اقتضائات جامعه انسانی در همه ادیان و مذاهب مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اهمیت و نقش ازدواج، اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، تعیین و وضع قوانین و احکام مرتبط با ازدواج در همه ادیان دیده می شود.

در این میان ادیان الهی با تعیین حدود و چهارچوب هایی برای ازدواج های مشروع و قانونی و روابط و ازدواج های نا مشروع و غیر قانونی بیش از هر مکتبی راهنمای پیروان خود بوده اند.

این پایان نامه بر آن است تا با استفاده از منابع و مؤاخذ موجود، مسئله ممنوعیت های ازدواج در احکام و قوانین دین اسلام را با ازدواج های ممنوع در دین یهود مورد بررسی قرار داده و نقاط اختلاف و اشتراک این دو دین را در این باره آشکار سازد.

آیات الاحکام در قرآن کریم در دین اسلام به خوبی ممنوعیت های ازدواج را برای مسلمانان مشخص کرده است که از      مهم ترین موارد آن: ازدواج با محارم، ازدواج با اُختین، ازدواج با کافر، ازدواج با زنان شوهر دار و طبقاتی از خویشاوندان و … را می توان نام برد.

در آیین یهود نیز می توان ازدواج با زنان خاص(فاحشه، مطلقه، بیوه و …)،ازدواج با محارم، ازدواج با غیر یهودی و … را به عنوان ازدواج های ممنوع نام برد.

 

کلید واژه:                                                                                        

ازدواج؛ ممنوعیت ازدواج؛ اسلام؛ دین یهود؛ احکام

 

1-1-مقدمه

 اسلام با در نظر گرفتن نیازهاى واقعى و طبیعى انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از سوی دیگر، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمى را از تنهایى و تجرد نهى مى کند و براى تأمین و ارضاى غریزه جنسى او، ازدواج را راهکار عملى مى داند و حتى در مواردى که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضرورى مى داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر(ص) فرمود: «من تزوج احرز نصف دینه»[۱]، «کسى که ازدواج کند نیمى از دین خود را حفظ کرده است» و نیز فرمود: «النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى»[۲] ازدواج سنت من است، پس هرکس از سنت من روى گردان شود از من نیست. وقتى که غریزه جنسى از راه صحیح و شرعى ارضا شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق زندگى را بهتر درک مى کند و به سوى دین و سعادت خود، گام هاى بزرگ ترى برمى دارد.

یکی از چیزهایی که پایه خانوادگی و محیط خانوادگی را محکم می کند مسأله روابط جنسی سالم است و علت اینکه پایه کانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کنیم کانون خانوادگی را متزلزل کرده ایم. وقتی که جامعه ما به دستور اسلام واقعاً عمل می کرد یعنی پسرها واقعاً قبل از ازدواج، با زنی و دختری در تماس نبودند و به اصطلاح فرنگی های امروز یک گرل فرند[۳] نداشتند، (رفیق دختر نداشتند) و دخترها هم همین طور، ازدواج برای یک پسر یا دختر یک آرزو بود. یک پسر به سن پانزده سالگی که می رسید، احساس طبیعی نیاز به همسر در او پیدا می شد، یک دختر هم همین طور و این طبیعی است که آرزوی یک پسر این بود که زن بگیرد چون به وسیله ازدواج از محدودیت و ممنوعیت استفاده از زن خارج می شد و به مرز آزادی استفاده از زن می رسید آن وقت «شب زفاف کم از صبح پادشاهی نبود» چون روی خاصیت روانی، اولین موجودی که این پسر را به این حظ و بهره رسانده یعنی از محدودیت به آزادی رسانده همسرش بوده و برای دختر هم این پسر اولین کسی بوده که او را از محدودیت به آزادی رسانده است. این بود که پسر و دخترهایی که اصلاً همدیگر را ندیده بودند و ازدواج کرده بودند آن چنان با یکدیگر الفت می گرفتند که وضع عجیبی بود. نمی خواهم بگویم که ندیدن کار درستی است، نه، اسلام اجازه داده است که ببینند ولی اگر هم ندیده بودند وقتی به یکدیگر می رسیدند تا آخر عمر به یکدیگر عشق می ورزیدند.         

 

 

1-2-بیان مسأله

مطالعات تطبیقی به خودی خود از اهمیت و جایگاه ویژه ایی در حوزه رشته های علوم انسانی برخوردارند و امروزه تحقیقات بیشتر رشته های دانشگاهی معطوف به مطالعات تطبیقی و بین رشته ایی شده است.

در این میان تحقیقات فقهی و حقوقی نیز از این رویکرد مستثنا نیستند. پژوهش حاضر درصدد است تا موضوع مقایسه ممنوعیت ازدواج را در بین دین یهود و دین اسلام مورد بررسی قرار داده و شباهت ها و تفاوت های آن را در این دو دین الهی مورد برسی و تحلیل قرار دهد  .

با توجه به سابقه دین یهود و شباهت های اساسی در اصول اعتقادی یهود با اسلام انتظار می رود ممنوعیت ازدواج و جزئیات آن در این دو دین دارای شباهت هایی باشد و از سوی دیگر با جریاناتی که در تاریخ دین یهود و نگارش کتب مقدس دخالت داشته اند امکان وجود اختلافاتی بین اسلام و یهود وجود دارد .

بنابراین در این پایان نامه کوشش خواهد شد تا پس از بررسی و مطالعه منابع مربوط در دین یهود و منابع فقهی در اسلام، مقایسه ممنوعیت ازدواج مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

۲-۲- سوابق مربوط:

موضوع این پژوهش کتاب یا مقاله ویژه ایی نوشته نشده است.

۳-۲-فرضیه ها:

  • به نظر می رسد ممنوعیت ازدواج در دین یهود و اسلام دارای مشابهت هایی باشد.

۲- به نظر می رسد ممنوعیت ازدواج در دین یهود و دین اسلام دارای تفاوت هایی می باشد.

۳- به نظر می رسد تفاوت های ممنوعیت ازدواج در یهود و اسلام متأثر از فرهنگ یهود و نگاه دین و علمای یهود به جایگاه و شأن زن می باشد.

۴-۲-اهداف تحقیق

الف:هدف کلی:

مقایسه ممنوعیت ازدواج در یهود و اسلام

ب:اهداف جرئی:

۱- بررسی مشابهت های ممنوعیت ازدواج در اسلام و یهود

۲- بررسی تفاوت های ممنوعیت ازدواج در اسلام و یهود

۳- بررسی علل تفاوت ممنوعیت ازدواج در اسلام و یهود

۵-۲-نوع روش کار

این پایان نامه بر اساس مطالعات اسنادی به انجام خواهد رسید.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

گفتار اول: ازدواج

گفتار دوم: اسلام

گفتار سوم: یهود

 

 

  • گفتار اول

۱-۱-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج:

ازدواج مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال و (زواج) مصدر باب مفاعله است، این دو واژه دراصطلاح فقهی و قانونی، به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد می باشد، چنان که واژه نکاح نیز به همین معناست، هر چند از نظر لغت ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو می باشد.

مراد از نکاح، پیمانی است که مرد و زن بر اساس مقررات معین دینی یا عرفی با یکدیگر می بندند که…………………….

 

12000 تومان – خرید