مدیریت قراردادها

آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مهندسی صنایع

عنوان

مدیریت قراردادها

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

 

چکیده.. ۱

فصل اول.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ عنوان قرارداد. ۳

۱-۳ مرور ادبیات. ۳

(جدول شماره ۱-۱). ۳

۱-۴ مساله استفاده از اسامی عقود معین. ۸

۱-۵ تاثیر قراردادها در نوع آن. ۸

۱-۶ قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است. ۸

۱-۷ ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها. ۹

۱-۸ طرفین یا اطراف قرارداد. ۹

۱-۹  برسیهای که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود. ۹

۱-۱۰ چگونگی توصیف اطراف قرارداد. ۱۰

فصل دوم.. ۱۱

۲-۱ موضوع قرارداد. ۱۲

۲-۲ شروط و توضیحات. ۱۳

۲-۳  انواع شرط از جهت صحت و فساد. ۱۳

۲-۴ اقسام شرط از جهت ماهیت. ۱۴

۲-۵  مصادیق شرط و توضیح. ۱۴

۲-۶ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و روشهای برخوردباآن. ۱۶

۲-۷ موقعیت ضروری و مسایل مربوط به آن. ۱۷

۲-۸ نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد. ۱۸

۲-۹ تضمینها. ۱۹

۲-۱۰ تحویل موقت و دوره نگهداری. ۲۰

۲-۱۱ حل اختلافات ناشی ازقرارداد. ۲۱

۲-۱۲  معرفی استاندارد PMBOK.. 25

2-13معرفی PMI 25

2-14 آشنایی با استاندارد PMBOK.. 26

2-15 مـعـــرفی راهنمای مدیریت پروژه PMBOK.. 27

2-16 مدیریت پروژه: تعریف، تاریخچه، کارکرد، استاندارد و حوزه ها   ۳۰

۲-۱۶-۱ مقدمه. ۳۰

۲-۱۷تعریف مدیریت پروژه. ۳۱

۲-۱۸ تعریف برنامه‌ریزی پروژه. ۳۱

۲-۱۹ تعریف کنترل پروژه. ۳۱

۲-۲۰ تاریخچه مدیریت پروژه. ۳۲

۲-۲۱ کارکرد مدیریت پروژه. ۳۵

۲-۲۲استانداردهای مدیریت. ۳۶

۲-۲۳ حوزه‌های دانش مدیریت. ۳۷

۲-۲۴ استانداردهای سیستم مدیریت. ۳۸

۲-۲۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت. ۳۸

۲-۲۶ استاندارد سیستم مدیریت محیطی. ۳۹

۲-۲۷ استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی. ۳۹

۲-۲۸ استانداردهای تعهد اجتماعی. ۴۰

۲-۲۹ سیستمهای مدیریت یکپارچه. ۴۰

۲-۳۰ یکپارچه سازی QMS، EMS، OHSMS. 40

فصل سوم.. ۴۲

۳-۱ نمونه ای از چند قرارداد. ۴۳

۳-۱-۲ قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟. ۴۳

۳-۲ آشنایی با مدیریت قرارداد و  طرح (MC) 44

3-3 مزایا و معایب روش مدیریت طرح MC.. 46

3-3-1 مزایا. ۴۶

۳-۳-۲ معایب. ۴۷

(شرح وظایف و خدمات مدیریت طرح (MC.. 47

3-4 نحوه ی بستن قرارداد رسمی. ۵۰

۳-۵ شرح وظایف مدیریت حقوقی و امور قرار داد ها:. ۵۶

۳-۶ اهداف پروژه باید حائز چه ویژگی هایی باشند ؟. ۵۷

۳-۷ انواع قرار دادهای پیمانکاری. ۶۱

۳-۸ نتیجه گیری. ۶۴

فصل چهارم.. ۶۷

معرفی نرم افزار.. ۶۷

۴-۱ نرم افزار مدیریت قراردادها و کنترل پروژه (صبا). ۶۸

۴-۲ امکانات. ۶۹

۴-۳ گزارشهای مدیرتی و کاربردی. ۷۰

۴-۴ یادآوری ها و هشدارهای سیستمی. ۷۰

۴-۵ یاداوری ها و هشدارهای ارسالی. ۷۰

۴-۶ مشخصات فنی. ۷۰

۴-۷ مهمترین سازمانها و ارگانهای استفاده کننده از نرم افزار   ۷۱

۴-۸ نمایی از نرم افزار. ۷۲

منابع و مراجع.. ۷۳

منابع.. ۷۴

 

 

 

 

 

چکیده

مدیریت قرارداد یا مدیریت پروژه به فرآیند راهبری یک پروژه عمرانی گفته می شود که طی این فرآیند، وظایفی به عهده پیمانکار قرار می گیرد و مسئولیت اجرای کامل پروژه تا مرحله نهایی با هزینه کارفرما را شامل می شود.

معمولاً در زمان طرح یک موضوع بعنوان پروژه عمرانی و اجرایی، بسته به حجم و مقیاس آن، نوع قرارداد نیز متفاوت می باشد و در مواقعی که حجم پروژه اجرایی بالا باشد، یک فرد یا یک شرکت بعنوان پیمانکار اصلی منصوب گردیده و آن پیمانکار بسته به نیاز اجرا در مراحل مختلف، اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاران جزء می نماید .مواردی مانند تجهیزات مورد نیاز مانند ماشین آلات حفاری، ابزار های اجرایی مانند موتور برق، رکتیفایر و غیره، موضوعی است که در قرارداد مشخص شده و نحوه استقرار آنها در کارگاه (محل اجرای پروژه ) و حتی زمان و نحوه جمع آوری آنها نیز در قرارداد مذکور مشخص می گردد.مسئولیت انتخاب و تامین منابع انسانی و نیروی کار اعم از نیروهای زبده و متخصص و همچنین کارگران روز مزد ساده و موقتی نیز می تواند بعهده پیمانکار باشد و همچنین مبالغ دستمزد دریافتی و نحوه پرداخت آن نیز جزء مواردی است که طبق توافق طرفین (کارفرما و پیمانکار) در قرارداد لحاظ می گردد .

از مزایای این نوع از اجرا میتوان به این موضوع اشاره نمود که کارفرما می تواند با انتصاب نماینده یا فرد امین خود در محل کارگاه، از روند اجرای پروژه آگاهی کامل داشته و نماینده مذکور نیز می تواند با دریافت گزارش کار روزانه، از روند پیشرفت اجرای پروژه مطلع شده و همچنین هزینه های اجرای پروژه را نیز کنترل نماید.

با توجه به افزایش روزافزون رویکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاری نیازهای کالا و خدمات خود در دهه های اخیر، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده به یکی از مهم ترین، محوری ترین و حساس ترین چالش های این گونه سازمان ها بدل شده است.

 

فصل اول

 

 

۱-۱ مقدمه

۱-۲ عنوان قرارداد

منظور از (( عنوان قرارداد )) نام و اسمی است که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می کنند.معمولا در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتی نظیر( قرارداد فروش، قرارداد بیع)،(مبایعه نامه)، (قرارداد رهن و اجاره )، ( قرارداد مدیریت ) بر می خوریم .

۱-۳ مرور ادبیات

امروزه چنین به نظر می رسد که بیشتر تنظیم کنندگان غیر متخصص قراردادها اهمیت چندانی برای نوع قراردادها قائل نیستند و نوشتن آن را تنها به عنوان سندی معتبر برای آغاز همکاری می دانند.البته این مسامحه روا نیست و عنوان قرارداد از جهات مختلف اهمیت دارد که در ذیل به صورت هرچند مختصر نمونه هایی آورده شده است:

 

12000 تومان – خرید