بررسی سیستم های ایمنی در خودرو

دانشگاه جامع علمی کاربردی ملایر

عنوان پروژه:

بررسی سیستم های ایمنی در خودرو

مقطع کارشناسی مکانیک

 

مقدمه

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت در زمینه های مختلف ،شاید بتوان گفت صنعت خودرو یکی از مواردی می باشد که پیشرفت های قابل توجهی نموده است، چرا که این صنعت به دلبل ویژگی های خاص و هدف آن که در درجه اول ایجاد آسایش و ایمنی برای سرنشینان خودرو است، همواره سعی نموده از جدیدترین تکنولوژی ها در قسمت های مختلف خودرو بهره مند شود.خصوصا تکنولوژی هایی که ضریب ایمنی و آسایش سرنشینان آن را افزایش دهد.

علاوه بر این شاید بتوان گفت علاوه بر این به دلیل تاثیر پذیری قابل توجهی که مجوع قطعات مختلف خودرو بر روی هم دارند.یکی از ویژگی های دیگر این صنعت ایجاد هماهنگی بین سیستم های مختلف  این می باشد.به عنوان مثال تاثیرپذیری سیتسم های کم ولتاژ الکتریکی مانند سیستم رادیوی در برابر سیستم جرقه زنی که دارای ولتاژ بالای Ac می باشد. در این پروژه سعی شده است  در مورد سیستم های ایمنی که نقش اساسی در ایمنی خودرو و رفاه سرنشینان ایفا می کند بررسی گردد.

 

فهرست مطالب

فصل اول

              ترمز ABS

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۰

تاریخچه سیستم ABS :………………………………………………………………………………10

سیستم ABS چیست؟………………………………………………………………………………..۱۱

اصول کارکرد سیستم ABS :……………………………………………………………………..13

مزایای ABS…………………………………………………………………………………………….15

احتیاط های پیشگیرانه در سیستم ترمز ضد قفل (ABS)………………………………………. 17

اصطلاحات مربوط به ……………………………………………….ABS 18

اجزای سیستم ABS …………………………………………………………………………………..23

عملکرد فعال کننده ABS…………………………………………………………………………..33

ABS ECU……………………………………………………………………………………………39

سیستم های تویو تا……………………………………………………………………………………..۴۱

سیستم ABS چرخ عقب :………………………………………………………………….۴۲

 سیستم ABS چهارچرخ تویوتا:……………………………………………………….۴۸

 

 

             سیستم ترمز کششی TCS

وظیفه سیستم:………………………………………………………………………………………….۵۲

طراحی سیستم:………………………………………………………………………………………..۵۲

نحوه عملکرد سیستم:………………………………………………………………………………..۵۵

انواع سیستم TCS…………………………………………………………………………………..58

 

                               

 

سیستم پایداری الکترونیکی  ESP

وظیفه سیستم:……………………………………………………………………………………۵۸

طراحی سیستم…………………………………………………………………………………..۶۰

نحوه عملکرد سیستم…………………………………………………………………………..۶۲

 

 

 

فصل دوم

                                کمربند ایمنی

مقدمه………………………………………………………………………………………………۶۶

تاریخچه کمربند ایمنی………………………………………………………………………….۶۶

دلیل استفاده کم از کمربند ایمنی………………………………………………………..۶۸

چگونگی عملکرد کمربند ایمنی ……………………………………………………………..۶۹٫

نحوه عملکرد سیستم …………………………………………………………………………..۷۰

ضرورت استفاده از کمربند ایمنی ………………………………………………………۷۳

حرکت سرنشین در خودرو………………………………………………………………….۷۴

مکانیزمهای کمربند ایمنی………………………………………………………………………۷۵

 

فصل سوم

   بررسی ایمنی شیشه های خودرو

هد ف…………………………………………………………………………………………….۷۸

تعاریف و اصطلا حات ………………………………………………………………………۷۸

ویژگیها……………………………………………………………………………………………۸۱

شناسائی رنگها………………………………………………………………………………….۸۳

 

 

 

فصل چهارم

Airbag

آشنایی با ایربگ …………………………………………………………………………………….۹۶ 

انواع ایربگ …………………………………………………………………………………………..۱۰۱

خطرات ایربگ………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

راههای کاهش صدمات……………………………………………………………………………………۱۱۰

منبع انرژی سیستم ایربگ………………………………………………………………………….۱۱۲

– منبع انرژی گاز تحت فشار……………………………………………………………………………۱۱۲

– منبع انرژی تولید کننده گاز……………………………………………………………………………۱۱۴

عملکرد انفجاری سیستم تولید کننده گاز ……………………………………………………………۱۱۵

سیستم فرمان ایربگ…………………………………………………………………………………………۱۱۷

طراحی بالشتک هوا………………………………………………………………………………………….۱۲۰

خلاصه زمان بندی عمل ایربگ………………………………………………………………………….۱۳۱

بهینه سازی تولید کننده گاز ایربگ……………………………………………………………………..۱۳۲

پیشگیری از عملکرد بی موقع یا عدم عملکرد ایربگ………………………………………۱۳۴

جلوگیری از عدم عملکرد سیستم ایربگ……………………………………………………….۱۳۵

 

 

فصل پنجم

                                سپر ایمنی و ایمنی بدنه

سپر ایمنی ………………………………………………………………………………………….۱۳۷ 

ایمنی بدنه خودرو………………………………………………………………………………..۱۴۰

ایمنی داخلی خودرو………………………………………………………………………………۱۴۲

 

 

 

 

فصل ششم

             بررسی منایع نویز خودرو

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

– منابع نویز خودرو……………………………………………………………………………………..۱۴۴

موتور………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

نویز مکانیکی………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

نویز احتراق……………………………………………………………………………………………………۱۴۸

نویز سوخت پاش…………………………………………………………………………………………..۱۴۹

نویز سیستم های ورود هوا و خروج دود…………………………………………………………..۱۴۹

خط انتقال قدرت………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

-کنترل نویز…………………………………………………………………………………..………………..۱۵۱

نویز ارتعاشی…………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

لایه های ویسکوالاستیک…………………………………………………………………………………….۱۵۲

لایه های ویسکوالاستسک نامقید(آزاد) ………………………………………………………………….۱۵۲

نویز اکوستیکی…………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

سیستم وفقی کنترل نویز………………………………………………………………………………………..۱۵۶

توصیف سیستم……………………………………………………………………………………………………۱۵۷

پیشرفت های نوین…………………………………………………………………………………..…………۱۵۹

سیستم ارتباطی و صوتی اتومبیل………………………………………………………………………….۱۶۰

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

سیستمهای صوتی اتومبیل………………………………………………………………………………۱۶۱

تلفن همراه………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

کاهش تداخل……………………………………………………………………………………………..۱۶۷

 

 

فصل هفتم

سایر تجهزات رفاهی و ایمنی خودرو

سیستم کنترل الکترونیکی انتقال قدرت………………………………………………………………۱۷۵

سیستمهای اطلاعاتی………………………………………………………………………………………۱۸۸

سیستمهای پارک خودرو…………………………………………………………………………………۱۹۱

سیستم های لامپ های جلو……………………………………………………………………………..۱۹۹

سیستم های تمیز کننده…………………………………………………………………………………...۲۱۰

سیستم های ضد سرقت خودرو……………………………………………………………………….۲۲۰

سیستمهای تنظیم کننده میل فرمان…………………………………………………………………….۲۳۳

سیستمهای تنظیم کننده صندلی…………………………………………………………………………۲۳۴

مبدلهای کاتالیتیکی (Catalytic Converter)…………………………………………………237

لاستیک در خودروها…………………………………………………………………………………..…۲۴۶

 

منابع…………………………………………………………………………………..……………………۲۵۶

 

 

فصل اول

 

 

 

سیستم ترمز ABS

سیستم ترمز کششی TCS

سیستم پایداری الکترونیکی ESP

مقدمه

متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت درآوردن آن است. خودروئی که روشن نشود، ممکن است راننده اش را خشمگین سازد ولی وقتی به راه افتاد و در مسیر عبور و مرور قرار گرفت اگر ترمز آن معیوب باشد ویا راننده نتواند به درستی از ترمز آن استفاده کند، چه بسا ممکن است به صورت دام مرگ درآید.

ترمز ناگهانی و قفل شدن چرخها مهمترین خطریست که خودرو را تهدید می نماید. قفل شدن چرخها از دو جهت برای خودرو خطرناک است، این وضعیت در بسیاری از مواقع فاصله ترمزگیری را افزایش داده و مهمتر از آن کنترل فرمان چرخها نیز از اختیار راننده خارج می شود، خصوصاً در جاده های خیس و برفی یا یخ زده که خطر قفل شدن چرخها بیشتر وجود دارد، نیاز به سیستمی که بتواند ترمز چرخها را کنترل کرده و از لیز خوردن چرخها جلوگیری نماید، بیش از پیش احساس می شود.