مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید[۱]صورت پذیرفت. به همین منظور تاثیر قارچ رنگین کمان[۲](عامل پوسیدگی سفید) بر روی چوب گونه زربین دست کاشت و طبیعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  برای انجام این بررسی از طرح فاکتوریل با بلوکهای تصادفی استفاده گردید.

نمونه ها طبق استانداردهای B.S.838:1961 ,  DIN 52176 تهیه و مورد آزمون قرار گرفت و پس از۱۴ هفته مجاورت با قارچ مورد نظر آزمون های کاهش جرم، مقاومت فشاری موازی الیاف، و سختی اندازه گیری گردید.

نتایج نشان داد که درصد کاهش جرم در برون چوب دست کاشت بیشتر از برون چوب طبیعی بوده، همچنین در مقایسه مقاومت فشاری موازی الیاف مشاهده شد که برون چوب دست کاشت مقاومت بیشتری نسبت به برون چوب طبیعی از خود نشان می دهد. امّا در مقاومت فشاری موازی الیاف زربین طبیعی نتایج به این صورت بود  که درون چوب مقاومت بیشتری نسبت به برون چوب از خود نشان داد. در آزمون مقاومت به سختی بین دو گونه، در برون چوب طبیعی مقاومت بیشتری نسبت به برون چوب دست کاشت مشاهده شد. همچنین در بین درون چوب و برون چوب زربین طبیعی نتایج به این صورت بود که درون چوب مقاومت بیشتری را نسبت به برون چوب نشان داد.

همچنین طبق جدول طبقه بندی دوام طبیعی فندلای[۳] برون چوب دست کاشت در گروه دوام متوسط قرار گرفته و عمر مفیدآن ۱۵-۱۰ است و برون چوب طبیعی در گروه چوب های بادوام و عمر مفیدآن ۲۰- ۱۵ است اما درون چوب طبیعی در گروه بسیار بادوام قرار گرفته و عمر مفید آن بالای ۲۵ سال است.

واژه های کلیدی: زربین طبیعی و دست کاشت، دوام طبیعی، پوسیدگی سفید، فشار موازی الیاف ، سختی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

   

 

 

بخش اول :  مقدمه و هدف

مقدمه:

جنگل موهبتی الاهی است که از گذشته به نوعی نیاز های انسان را برطرف کرده است. در زمانهای مختلف انسان با توجه به فرهنگ خود نسبت به جنگل با دیدی متفاوت نگریسته است . زمانی از آن به عنوان پناهگاه و چرای دام یا تهیه غذا و پوشاک و زمانی با استخراج چوب، مبادرت به ساختمان سازی نموده است و چیزی که آشکار است این است که بهره برداری او به صورت نا آگاهانه صورت می گرفته است . نیاز به جنگل با پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین رشد جمعیت، هر روز رو به افزایش است و این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است، تا آنجا که نمی تواند جوابگوی این نیاز باشد. بنابراین شناخت دقیق ساختمان چوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. زیرا در نتیجه این شناخت کاربرد صحیح آن آشکار شده و حداکثر استفاده از آن به عمل می­آید تا این ماده تجدید شونده که با  هزینه زیاد تولید می شود به هدر نرفته و همچنین پوشش درختی عرصه های جنگلی حفظ گردد.

اما به تدریج با پیشرفت تمدن و رشد صنعت و تکنیک انسانها به فکر افتاده اند که نه تنها در مصرف چوبهای جنگلی دقت و صرفه جویی نمایند بلکه احساس اینکه در آینده نزدیک ذخیره چوب جهان تکافوی نیاز صنایع چوب جهان را نخواهد کرد سبب شده است که انسان به فکر تولید فراوان تر چوب یعنی کاشت و پرورش و   بهره برداری از گونه های سریع الرشد درختان نماید. اهمیت چوب حاصل از جنگل در صنایع و مصارف ساختمانی و سنتی، نیاز به اطمینان زیاد از سازه ها و محصولات ساخته شده چوبی، امکان پیش بینی مقاومتهای مجاز سازه ها، صرفه جوی اقتصادی در ساخت محصولات و سازه های چوبی باعث شده که در زمینه کاربرد مهندسی شده چوب تأکید زیادی گردد.

در ایران با توجه به این که زربین به شرایط نامساعد محیطی و خشکی زیاد مقاوم است و به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر گونه های جنگلی، در شکاف صخره ها و اراضی آهکی و مارنی در کوههای البرز  مناطق گرگان، رودبار و حسن آباد  چالوس به صورت منقطع دیده می شود. به دلایل فوق گونه زربین در رویشگاههای خود از رویش خوبی برخوردار نیست، اما در صورت فراهم بودن شرایط مناسب محیطی، این گونه از رویش مناسبی برخوردار بوده و حتی قادر به رقابت با بسیاری از گونه های سوزنی برگ غیر بومی وارد شده نیز می باشد؛ پس می­توان این گونه نتیجه گرفت که توسعه جنگل کاری با زربین هم در جهت افزایش و توسعه هر چه بیشتر سطح این گونه و هم از لحاظ تأمین چوب مورد نیاز صنایع سلولزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چوب به عنوان یک منبع عظیم انرژی روی کره زمین به شمار می آید که تجزیه آن کار آسانی نیست امّا این کار برای قارچ ها کار دشواری نیست و شاید بعد از چند ماه بتواند آن را کاملاً تجزیه کند. بعضی از این قارچ ها ساپروفیت هستند یعنی روی درختان زنده و سر پا فعالیت می کنند و بعضی پارازیت هستند و روی درختان مرده و چوب آلات استحصال شده فعالیت می کنند

قارچ رنگین کمان از دسته بازیدیومیست ها و جزء خانواده  پلی پراسا[۴] است که آن را  جزء یکی  از قارچ های تعیین دوام طبیعی در شرایط آزمایشگاهی می توان نام برد.

 

 

هدف:

کاهش شدید سطح جنگلها از سویی و کمبود منابع چوبی از سوی دیگر ، باعث شده است تا به فکر استفاده از گونه های دست کاشت و همچنین کاشت این درختان افتاده و این موضوع  شناخت کامل و درست  از گونه های چوبی را می طلبد تا با شناخت درست گونه ها ، خصوصیات و  مقاومتهای آنها ، مصارف هر یک مشخص شده و از ضایعات چوب جلوگیری به عمل آید.

لذا این تحقیق با هدف بررسی مقاومت گونه زربین دست کاشت و طبیعی درمقابل پوسیدگی سفید  می باشد ولی در عین حال می تواند اهداف زیر را نیز در بر داشته باشد :

۱-                مقایسه دوام طبیعی درون چوب و برون چوب زربین طبیعی  

۲-                مقایسه برخی  مقاومت های مکانیکی گونه زربین دست کاشت و طبیعی

12000 تومان – خرید