مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله­مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر ومعماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: نقاشی

عنوان:

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله­مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول- کلیات طرح

مقدمه.. ۱

۱-۱- بیان مسئله.. ۳

۱-۲ هدف‌های تحقیق.. ۴

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. ۵

۱-۴ سوالات یا فرضیه‌های تحقیق.. ۵

۱-۵ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۸

۱-۶ روش تحقیق.. ۸

۱-۶-۱ تحقیق تاریخی.. ۸

۱-۶-۲ تحقیق توصیفی.. ۹

۱-۶-۳ تحقیق تطبیقی.. ۹

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۹

فصل دوم- مطالعات نظری

۲-۱ پیشینه پژوهش.. ۱۱

فصل سوم –روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)

۳-۱ روش تحقیق.. ۱۴

۳-۲ ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۴

۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. ۱۴

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق

بخش اول.. ۱۷

مقدمه.. ۱۸

۴-۱معرفی کارکردهای نور.. ۲۱

۴-۱-۱ تعریف نور.. ۲۱

۴-۱-۲ نور از نظر علمی.. ۲۱

ادامه فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۴-۱-۳ اهمیت مبحث نور.. ۲۳

۴-۱-۴ نور در قرآن و حدیث.. ۲۳

۴-۱-۵ قداست نور.. ۲۴

۴-۱-۶ خداوند، نورالانوار.. ۲۵

۴-۱-۷ حقیقت محمدیه.. ۲۶

۴-۱-۸ نور و وجود.. ۲۷

۴-۱-۹ نور و زیبایی.. ۲۸

۴-۱-۱۰ نور، نماد وجود است و ظلمت، نماد عدم.. ۲۹

۴-۱-۱۱ نور و جمال انسانی.. ۳۱

۴-۱-۱۲ هنر نسبت کامل انسان با خداوند و حقیقت.. ۳۲

بخش دوم.. ۳۳

۴-۲-۱ نور و سیر به باطن.. ۳۴

۴-۲-۲ توحید.. ۳۶

۴-۲-۳ نور عرفان و هنر اسلامی.. ۳۷

۴-۲-۴ نور و رنگ در هنر اسلامی.. ۴۱

۴-۲-۵ جایگاه نور در فرهنگ ایرانی و هنرهای اسلامی.. ۴۳

۴-۲-۶ آداب معنوی و سمبلیسم در هنر اسلامی.. ۴۵

۴-۲-۷ رنگ و نور و طریقت تعلیم نقاشی در عصر اسلامی.. ۵۱

۴-۲-۸ جهان رنگ‌ها و انسان.. ۵۴

۴-۲-۹ مفهوم فضا در نگارگری ایرانی.. ۶۱

۴-۲-۱۰ اهمیت فضای خالی در هنر اسلامی.. ۶۶

۴-۲-۱۱ انسان نورانی در نگارگری ایرانی.. ۶۹

۴-۲-۱۲ تجلی و تجسم نور در نگارگری ایران.. ۷۲

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

بخش سوم.. ۷۸

۴-۳-۱شهاب‌الدین سهروردی.. ۷۹

۴-۳-۲ نجم‌الدین کبرا.. ۸۰

۴-۳-۳ علاءالدوله سمنانی.. ۸۳

۴-۳-۴ شیخ محمد لاهیجی.. ۸۶

بخش چهارم.. ۸۸

مقدمه.. ۸۹

۴-۴-۱ آئین مانی.. ۹۱

۴-۴-۲ گسترس مانویت.. ۹۵

۴-۴-۳ مانی و باور فلسفی.. ۹۸

۴-۴-۴ نگارگری مانوی.. ۹۹

۴-۴-۵ سغد پیش از اسلام (قرن‌های۷ و ۸میلادی).. ۱۰۷

۴-۴-۶ رابطه‌ی نور ورنگ طلایی در هنر مانوی.. ۱۱۱

۴-۴-۷ کاربرد رنگ طلایی در ایران باستان.. ۱۱۲

۴-۴-۸ مفهوم نور در آرا مانوی.. ۱۱۲

۴-۴-۹ رنگ در آثار مانویان.. ۱۱۳

۴-۴-۱۰ تجلی نور و رنگ طلایی در آثار مانوی.. ۱۱۴

فصل پنجم- نتیجه‌گیری

۵-۱ نتیجه‌گیری.. ۱۲۶

منابع.. ۱۲۷

 

 

فهرست تصاویر

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

تصویر۴- ۱ معراج حضرت پیامبر (ص) ۴۷

تصویر۴- ۲ گریز حضرت یوسف و زلیخا ۷۰

تصویر۴- ۳ حضرت ابراهیم (ع) ۷۶

تصویر۴- ۴نقاشی‌های پنجی‌کنت ۹۱

تصویر۴- ۵ ایزدبانوی ۱۰۱

تصویر۴- ۶  نگاره برگزیدگان ۱۰۲

تصویر۴- ۷ سر یک ایزد مانوی ۱۰۳

تصویر۴- ۸ قطعه‌ای از چند نوازنده ۱۰۴

تصویر۴- ۹ خوشنویسان مانوی ۱۰۵

تصویر۴- ۱۰ صحنه برگ داوری ۱۰۶

تصویر۴- ۱۱ نقاشی‌های پنجی‌کنت ۱۰۹

تصویر۴- ۱۲ پیکره انسان و حیوان ۱۱۱

تصویر۴- ۱۳ رنگ طلایی در ظروف ۱۱۶

تصویر۴-  ۱۴ تاجگذاری شهریار ۱۱۷

تصویر۴-  ۱۵ دو ایزد بر روی گل نیلوفر آبی زانو زده‌اند ۱۱۸

تصویر۴- ۱۶ نگاره بودا ۱۱۹

تصویر۴- ۱۷ ایزدان نجات‌بخش ۱۲۰

تصویر۴- ۱۸ ایزد مانوی ۱۲۱

تصویر۴-  ۱۹ بانوی سپیدپوش ۱۲۲

تصویر۴- ۲۰ چهره پیامبر ۱۲۳

تصویر۴- ۲۱ ایزدبانوی مانوی ۱۲۴

 

 

 

فصل اول- کلیات طرح

 

فصل اول:

کلیات طرح

 

مقدمه

 

سرعت دقیق نور ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر در ثانیه است.

یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (سوره­ی سجده، آیه­ی ۵)

«خدا مسائل زمین را از فـضا اداره می­کند و بعدها (اوامر وی) در شبانه­روز معادل هزارسالی که شما می شمارید بطور زیگزاگی بطرف وی بر می­گردد».

آیه می­گوید: که اوامر خدا در روز به اندازه هزارسالی که ما می­شماریم به­طرف خدا حرکت می­کند. منظور آیه از سالی که ما (مسلمانان) می­شماریم سال قمری است که مربوط به گردش ماه بدور زمین است. ماه در هر سال ۱۲بار دور زمین می­گردد و در هر ۱۰۰۰سال ۱۲۰۰۰بار. مسافتی که ماه در ۱۲۰۰۰ بار گردش خود بدور زمین طی می­کند ۲۵۸۳۱۳۴۷۲۳ کیلومتر است. یعنی اوامر خدا در یک شبانه­روز مسافت مزبور را طی می­کنند. هر شبانه­روز ۸۶۱۶۴.۰۹۹۶۶ ثانیه است. اگر مسافتی که اوامر خدا در روز طی می­کنند را بر ثانیه­ها تقسیم کنیم سرعت حرکت اوامر خدا در ثانیه بدست می­آید. بترتیب زیر:

۲۵.۸۳۱۳۴۷۲۳ (بیلیون کیلومتر) تقسیم بر ۸۶۱۶۴.۰۹۹۶۶ (ثانیه)= ۲۹۹۷۹۲٫۴۵۸ کیلومتر در ثانیه سرعتی که برای حرکت اوامر خدا در ثانیه بدست می­آید ۲۹۹۷۹۲٫۴۵۸ کیلومتر در ثانیه است، و این سرعت همان سرعت حرکت نور در ثانیه است. در رابطه با زیگزاگی حرکت کردن نیز چنانکه می­دانیم چیزی در فضا مستقیم حرکت نمی­کند بلکه چیزی تحت­تاثیر نیروی جاذبه کائنات خم می­شود و خم شدن مکرر به این طرف و آن طرف ناشی از نیروی جاذبه کائنات نیز مسیری زیگزاگی برای پدیده ایجاد می­کند. این نور النور در بیان عرفانی و اسلامی آن همان نور ذات پروردگار جهان است همانطور که در قرآن کریم «نور» از اسماء خداوند است و تنها اسم مادی او تلقی می شود که در کائنات حضوری محسوس دارد.

 

 

1-1- بیان مسئله

دکتر علی اکبر خانجانی با نگاه عرفانی به اسم «نور» خداوند در ارتباط با علم فیزیک می‌پردازد:

E=m c2 فرمول معروف آلبرت اینشتن، از اساس نظریه نسبیت است. این فرمول را مهم‌ترین و در عین حال افسانه‌ای‌ترین بیان ریاضیاتی از کائنات نیز دانسته‌اند.از این فرمول جدال‌برانگیز عصر جدید چنان بر می‌آید که هر چیز دارای جرم در جهان هستی اگر به سرعت نور برسد تبدیل به نور می‌شود که بی‌وزن‌ترین پدیده در عالم ماده است. این بدان معناست که کل کائنات وعالم ماده وطبیعت حاصل کاهش سرعت نور و یاحاصل انقباض نور است. یعنی هر چیزی در عالم ماده از جنس نور و دارای ذرات نوری است و نور همان ماده اولیه ساختار جهان است.هنگامی که سخن از نور در قرآن است، اذهان بی­واسطه سوره نور را به یاد می­آورند و از میان آیات این سوره، آیه مشهور آن یعنی )الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لا غریبه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم.) خدا نور آسمانها و زمین است، مَثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد, آن چراغ درون آبگینه­ای و آن آبگینه چون ستاره­ای درخشنده از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری، افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر، خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می­نماید و برای مردم مثل­ها می­آورد زیرا بر هر چیزی آگاه است. (سوره نور ، آیه ۳۵).

شناخت کامل عنصر نور و بررسی ماهیت آن.

شناخت و درک مفهوم نور در نگارگری وتطبیق نور با هاله نور.

بررسی نور در هنر مانوی  و هنر اسلامی…

 

12000 تومان – خرید